3) 300 jaar Bovenmolen: Dicht- & Tekenwedstrijd

01-08-2022

Ter gelegenheid van het 300 jarig jubileum van de Bovenmolen, de vierde molen, van de Molen4gang in de Tweemanspolder schrijven de Stichting Instandhouding in nauwe samenwerking met de Vereniging Molenvrienden een Dicht- en Tekenwedstrijd uit. 

De wedstrijd voor leerlingen van de groepen 7 en 8 van de bovenbouw van de basisscholen in de gemeente Zuidplas is gericht zich op het beschrijven of in beeld brengen van de verschillende kanten van het cultuurhistorisch en/of industrieel erfgoed. Hiermee wordt gedoeld op de waarde, het belang, het gebruik, het beheer, de bediening, de samenstelling, de omgeving, de bouw of het onderhoud van het erfgoed in de breedste zin van het woord en die van windmolens in het bijzonder. Leesbare inzendingen (tekeningen op A4-formaat) kunnen vanaf 13 augustus tot uiterlijk zondag 4 september onder vermelding van naam, adres en telefoonnummer worden gemaild aan molen4gang@gmail.com . Een deskundige en onpartijdige jury zal zich tot 8 september buigen over de inzendingen en de beste drie gedichten of tekeningen selecteren voor de eerste (een Ipad), tweede (een smartwatch) en derde prijs (een fietscomputer). De prijsuitreiking is op vrijdagmiddag 9 september gedurende een speciale bijeenkomst van direct betrokken genodigden bij de Bovenmolen. 

Op zaterdagmiddag 10 september gedurende de feestelijke bijeenkomst bij de Bovenmolen t.g.v. de Open Monumentendagen zullen alle inzendingen worden getoond.

Maak een gratis website.