8) Het termijn van inzending van een Tekening of gedicht is verstreken

05-09-2022

Het termijn voor de inzending van een tekening of gedicht voor de dicht- en Tekenwedstrijd is gesloten. 

Nieuwe inzendingen zijn niet meer mogelijk. Echter, in het geval je de afgelopen periode een inzending hebt verstuurd, maar zondagavond geen (tweede) ontvangstbevestiging hebt ontvangen, kan je tot uiterlijk woensdag 7 september, dus tot en met dinsdag 6 september, deze inzending via doorzending (“forwarden”) van jouw eerdere mail alsnog indienen. Alleen zichtbaar doorgezonden e-mails worden in behandeling genomen! Als alternatief e-mail adres kan je naast molen4gang@gmail.com ook j.helmer.sr@gmail.com gebruiken….

Maak een gratis website.