2) Historisch perspectief Bovenmolen en molenaarsgeslacht Ottevanger

28-07-2022

De Tweemanspolder was voor de droogmaking een gedeelte van de Catgis en Moerpolder. Deze polder strekte zich uit vanaf de Rotte langs de Moerkapelse Zijde tot Waddinxveenen werd bemalen door vijfmolens. Een van deze molens werd als vijfde gemene molen in 1612 gebouwd, maar in de middag van12 september 1721 door de bliksem getroffenen grotendeels verwoest.

Op 6 oktober van dat jaar wordt in het "Regthuis" te Zevenhuizen herbouw van de molen op de onderbouw van de verwoeste molen voor 3395 florijnen aanbesteed. Voorwaarde bij de aanbesteding was dat de nieuwe molen op 1 maart 1722 maalvaardig werd opgeleverd. Echter door voorgaande veenwinning werd de uitgestrekte plas in de Catgisen Moerpolder verder verdiept. De legakkers werden steeds kleiner en de capaciteit van de vijf molens was ontoereikend om de polder droog te leggen. Dit was de aanleiding om voor de droogmaking op 27 augustus 1727 de bouw van drie extra molens aan te besteden.

Als gevolg van de beperkte waterafvoer en de beperkt beschikbare berging van de Rotte Omdat zijn de vier molens niet direct als viergang uitgevoerd. De drie nieuwe molens maalden sinds 1 februari 1728 via een boezem naar Moerkapelle, langs de Zijde naar het kruispunten van daar via een duiker naar de restanten van de Catgis en Moerpolder. In 1880 kwam aan deze omleiding van het water een eind en werden de vier molens in een viergang met elkaar verbonden.

Sinds 1 oktober 1813 wordt de Bovenmolen van de Molenviergang beheert door het geslacht Ottevanger. Sinds die tijd zijn resp. Jan, Arie, Jan, Jan, Jan en Johan Ottevanger de molenaars. Op 9 september zal Johan het beheer van de Bovenmolen officieel overdragen aan zijn zoon Jan, de zevende generatie Ottevanger.

Sinds 1813 hebben de volgende molenaars de Bovenmolen beheert:

  1. Jan Ottevanger                       1-10-1813 / 31-12-1863
  2. Arie Ottevanger                        1-1-1864 / 31-12-1900
  3. Weduwe Arie Ottevanger         1-1-1901 / 30-6-1922
  4. Jan Ottevanger sr.                   1-7-1922 / 01-05-1949 (foto)
  5. Jan Ottevanger jr                    1-5-1949 / 01-06 -1987
  6. Johan Ottevanger                  4-2-1987 / 9-9-2022
  7. Jan Ottevanger                    9-9-2022 / -----------   .  
Maak een gratis website.